80 % AV ALLE INNTRYKK FRA OMVERDEN KOMMER GJENNOM ØYNENE

80 % AV ALLE INNTRYKK FRA OMVERDEN KOMMER GJENNOM ØYNENE

Å forstå syn

Vitalt, komplekst – og skjørt – øyet er det organet som er ansvarlig for ca. 80% av våre sanseinntrykk. Fordi synet er svært viktig for læring, arbeid og hverdagsliv, er det viktig at vi kan korrigere og beskytte øynene, og forebygge sykdommer

 

Øynene skal vare hele livet

- og må behandles deretter

VISSTE DU AT...?

 En regnbuehinne har 256 unike karakteristika. Et fingeravtrykk har bare 40.

VISSTE DU AT...?

 Blått lys bidrar til digital belastning av øynene.

LES MER

Syn er et under, og slik virker det

Synsinntrykkene dine oppstår ved at lysstråler når frem til øyets indre gjennom pupillen. Lyset brytes (endrer retning) ved passasjen gjennom hornhinnen (cornea) og brytes igjen ved passasjen gjennom øyets linse før det til slutt når netthinnen din. Netthinnen er plassert helt bakerst i øyet, og er et krummet lysfølsomt lag som fungerer som en budbringer til hjernen.

Hvordan kan lysstråler få deg til å se?

De mange delene i øyet arbeider sammen og omdanner lysstråler som kommer inn gjennom pupillen til informasjon som hjernen kan tolke - det dannes et skarpt bilde av det du ser på. Netthinnens mange sanseceller påvirkes av lyset, og de sender derfor nerveimpulser til hjernens synssenter der de bearbeides til det endelige sanseinntrykket, altså det du opplever at du ser.

Det er tre ting som skjer når du ser på noe:

1. Lys kommer inn i øyet gjennom pupillen
2. Hornhinnen og den krystallinske linsen samarbeider om å fokusere lyset på netthinnen
3. Lysenergien overføres til hjernen og tolkes til et bilde

Synsskarphet

“Synsskarphet” henviser til skarpheten av synet; det er en angivelse av hvor godt en person kan se. Snellens synstest brukes vanligvis til å måle synsskarphet. Denne testen angir hvor mange detaljer en person med en avstand på 6 meter kan skjelne på en standardisert tavle. En person med en synsskarphet på 1,0 kan se de samme detaljene på 6 meters avstand som en standard observatør på samme avstand. Synsskarphet på 1,0 angir imidlertid ikke perfekt syn da det er mulig med større synsskarphet.

Hvor?
Finn dine lokale Essilor-optikere

Finn nærmeste optiker